[Reading] ➿ Belgelerle 2. Abdülhamid Dönemi By İhsan Süreyya Sırma – Playutopia.us

Belgelerle 2. Abdülhamid Dönemi II Abdulhamit, Sultan Abd Laziz In, Sebebi Hala Z Lmemi Olan Esrarengiz L M Nden Ve V Murat N Iki Ay Kadar S Ren K Sa Saltanat Ndan Sonra, Osmanl Taht Na Oturdu Osmanl Devleti Ni En Ileli D Neminde Otuz Y L Gibi Uzun Bir S Re Idare Eden Sultan II Abd Lhamid, Ok De I Ik Ekillerde Ele Al N P Incelen Tarihi Bir Ahsiyet Olarak, Tarihteki Yerini Alm Bulunmaktad RBelgelerle II Abd Lhamid D Nemi Nde Osmanl Mparatorlu U Nun Ge Irmekte Oldu U Bu Zel Zaman Diliminin Yans T Lmas Ama Lanmakta Ve Bu D Neme Ili Kin Farkl Alanlardaki Ger Ekler, Belgelerle G N Y Z Ne Kar Lmaktad R.

    3 thoughts on “[Reading] ➿ Belgelerle 2. Abdülhamid Dönemi By İhsan Süreyya Sırma – Playutopia.us


  1. says:

    2 Abd lhamit Han ve d nemi hakk nda en do ru bilginin adresi bana g re hsan S reyya S rma d r Bir d nem T rkiye sinde k t insan K z l Sultan olarak bellenen bu padi ah , o d nem t m kaynak ve ar ivleri inceleyerek hi de yle bir insan olmad n , aksine b y k haks zl klar yap ld n a k y reklilikle ve cesaretle, azimle y llarca k rs k rs gezip anlatan kendi hocalar ile bile m cadele etmek zorunda olan bu zat kesin delil ve belgelere dayal konu tu u i in, g z mde tarih ili i ok g venilirdir Bu y zden en sonda yazaca m eyi en ba ta yazmak isterim E er bu d nemi en do ru kaynaktan okumak istiyorsan z, bu hocan n kitaplar n okuyun ve konferanslar na denk gelirseniz, gidin.Bu kitap, a a da verdi im ha l seferleri hari kitaplar n k sa zetleri gibi olmu 33 y ll k saltanat h zl bir ekilde, ama yine belgeye sayal , aktarm n s z nde yazd gibi zaten bu kitap, dergi vb yerlerde yay nlad makalelerin toplam ndan olu maktad r ve bu y zden yer yer konular n tekrar n da g receksiniz Bir noktadan sonra baz k s mlar tekrar g re g re s k c olsa da kafama yaz lmas a s ndan iyi oldu Kendisinin S m r Ajan ngiliz Misyonerler kitab n da sipari ettim.2.Abd lhamit D nemine ilgimin merak , sadece haks zl a u ram bir padi ah olmas ndan de il, onun d neminde meydana gelen olay ve oyunlar n entrikalar n ve hainliklerin g n m zde de ayn ekilde devam etmesidir Bu y zdend...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *